⟵ Portfolio

NHL leerbedrijf

Digitaal magazine

De welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool laten eerste en tweedejaars studenten al ervaring opdoen in de praktijk. Hiervoor zijn, samen met het werkveld, leerbedrijven/ateliers opgericht die bij opdrachtgevers aan de slag gaan. Inmiddels bieden 10 leerbedrijven een plek aan zo’n 300 leergierigen. Aan ons het verzoek de visie en vooral ook de ervaringen van docenten, studenten het werkveconcept, redactie en realisatield in kaart te brengen en te publiceren. We deden dit via een in eigen huis ontwikkeld digitaal magazine waarvan we ook de redactie voor onze rekening namen.

 


Opdrachtgever: NHL Hogeschool, Leeuwarden
Werkzaamheden: concept, redactie, vormgeging, coördinatie en productie