⟵ Portfolio

Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl

Communityplatform

NHL Hogeschool en Stenden University hebben samen met partners in welzijnsland een aantal sociaal labs opgezet waar professionals, onderzoekers, docenten, studenten en burgers samen experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Belangrijk is dat kennis en ideeën worden gedeeld. En dat er ook discussie ontstaat. Zo laagdrempelig mogelijk. Wij ontwikkelden hiervoor, naast een huisstijl en logo, een blogwebsite waar iedereen die zijn/haar zegje wil doen aan kan meewerken. Natuurlijk in combinatie met social media platforms.


Opdrachtgever: NHL Hogeschool Stenden University: lectoraat
Werkzaamheden: Huisstijl, website, social media en advies